امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

سه‌شنبه 26 خرداد 1394

اخبارمرکز رشد دانشگاه در راستای حمایت از دستاوردهای علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ،کارکنان ودانشجویان عزیز قرارداد استقرار وحمایت درمراحل مختلف رشد تاتولید دستاورد را امضا نمود در حال حاضر قریب به 11شرکت به طور قطعی پس از تصویب شورای مرکز با این واحد همکاری داشته وتحت حمایت این مرکز قرار گرفتند
بازدید این خبر : 1148

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان