برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی

سه‌شنبه 26 ارديبهشت 1396

اخبار

هفتمین کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی و تولید محصولات مربوطه به آن، طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

این کارگاه در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با حضور چهارده شرکت کننده از سراسر کشور با همکاری شرکت دانش بنیان رشد فناورانه کاسپین و با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد.

هدف از برپایی این کارگاه آموزشی، افزایش زمینه اشتغال و کارآفرینی اعلام شد که طی آن شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی با مسائل مربوط به زالوی طبی آشنا شدند.

z2

z1

بازدید این خبر : 236

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان