بازدید و برگزاری جلسه بررسی راهکارهای همکاری دوجانبه مرکز رشد دانشگاه با مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 31 خرداد 1396

اخبار

به منظور تبادل تجربیات و بررسی راهکارها و ایجاد زمینه­ های همکاری دوجانبه بین مرکز رشد دانشگاه و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه هماهنگی و بازدید با حضور مدیر مرکز رشد دانشگاه جناب آقای محمدرضا کاوسی در روز سه شنبه مورخ 96/3/16 انجام پذیرفت و طی جلسه مشترک مدیران دو مرکز ضمن انتقال تجارب و تبادل اطلاعات در خصوص خدمات قابل ارائه جهت ایجاد زمینه همکاری مشترک بحث و تبادل نظر گردید. در راستای این جلسه جناب آقای دکتر کاوسی و جناب آقای مهندس موسوی مدیر مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد از ظرفیتهای موجود و شرکتهای دانش بنیان در چند مرکز رشد دانشگاهی بازدید بعمل آمده است. در خصوص بهره­ مندی شرکتهای دانش­ بنیان وابسته به این دو مرکز بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر شد از خدمات و امکانات موجود استفاده نمایند و جهت افزایش بیشتر سطح همکاری در جلسات بعدی تصمیمات مورد نیاز اخذ شود.

عکس

بازدید این خبر : 264

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان