بازديد از راه اندازي كارگاه توليد دستاورد علمي واحد مستقر در مركز رشد در شهرك صنعتي آق قلا

چهارشنبه 14 تير 1396

اخبار

بازديد از راه اندازي و آماده سازي كارگاه خط توليد دستاورد علمي مربوط به واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه توسط مدير و كارشناس مركز رشد  انجام گرفت، پيشرفت بيش از 50 درصدي  كارگاه توليد چندسازه،  محصول شركت چندسازه مركب كاسپين با مديريت آقاي مهندس ايمان عباسي دانش آموخته دانشگاه در رشته چوب وكاغذ كه از حمايت مركز رشد دانشگاه و معاونت فناوري رياست جمهوري برخوردار شده در شهرك صنعتي آق قلا درحال راه اندازي و نصب دستگاههاي مورد نياز مي باشد. در حال حاضر  4 نفر از دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد چوب و كاغذ در اين مجموعه در حال آماده سازي مقدمات كارگاه توليدي مي باشند.

 

(( تصویر 1))       ((تصویر 2))

بازدید این خبر : 249

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان