صدور احکام اعضای جدید شورای مرکز رشد دانشگاه

دوشنبه 23 مرداد 1396

اخبار

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نجفی نژاد اعضای جدید شورای مرکز رشد تعیین شدند. در این احکام آقای دکتر محمدهادی معیری به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه، آقای دکتر محمدرضا کاوسی به عنوان دبیر شورا، آقای دکتر موسی حسام، آقای دکتر علیرضا صادقی، آقای مهندس حامد اخوان، مهندس محمدمهدی کاظمی و آقای مهندس سیدجواد حسینی به عنوان عضو اصلی شورا معرفی شدند. شورای مرکز رشد دانشگاه مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های اجرایی مرکز رشد را عهده دار می باشد.

تصویر

بازدید این خبر : 306

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان