شرکت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری تهران


مرکز رشد دانشگاه با عرضه محصولات و تولیدات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه در نمایشگاه تهران از تاریخ 96/9/22 لغایت 96/9/26 حضور فعال و چشمگیری داشت و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 

 تاریخ ارسال خبر :   17 دی 1399 - 15:34
 تعداد بازدید :   36
 ارسال کننده :   کارشناس مرکز