همکاری دوجانبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شهرداری گرگان


به منظور همکاری دوجانبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شهرداری گرگان، جلسه مشترکی بین کمیسیون فرهنگی شهرداری گرگان با حضور اعضای شورای شهر، قائم مقام و معاونین شهرداری گرگان و برخی از شهرداران ناحیه مختلف شهری و مدیر مرکز رشد دانشگاه به همراه اعضای هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد تفاهم‌نامه­ای ما بین شهرداری گرگان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور همکاری دو طرفه تنظیم و امضا گردد و شهرداری گرگان هسته پژوهشی در مرکز رشد دانشگاه ثبت نماید تا بتواند طرح پژوهشهای مورد نیاز خود را مطرح و همچنین از تحقیقات علمی اساتید دانشگاه بهره­مند گردد.

در این راستا مقرر شد جلسه تخصصی ما بین مرکز رشد و اساتید هر رشته با واحدهای مرتبط و مختلف شهرداری به منظور بررسی موارد طرح شده و برنامه­های آتی طرح توسعه شهری تشکیل گردد.

 تاریخ ارسال خبر :   17 دی 1399 - 15:41
 تعداد بازدید :   425
 ارسال کننده :   کارشناس مرکز